ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ

Πρόεδρος: Αναστάσιος Αριστειδόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τσεφαλάς

Β’ Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Λαθιωτάκης

Γ’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κίζας

Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Καραχριστοδούλου

Ταμίας: Βασιλική Χανιώτου

Ειδικός Γραμματέας: Γεωργία Παπαγρηγοράκη

Μέλη: Δήμητρα Αθανασιάδη, Πέτρος Ιωσηφίδης, Σταμάτης Γκόγκας, Μιχαήλ Μπεκύρος, Μαρία – Αγγελική Προβελέγγιου, Αλέξανδρος Καψάλης, Κωνσταντίνος Σίνης, Κωνσταντίνος Αγαπάκης.